× Tento web nepouziva cookies.
Archiv Matoue Konenho

Dopisy šlechticů

Mezi písemnostmi se dochovalo i padesát osm dopisů šlechticů, představitelů bratrské aristokracie, ale třeba i vlastníků panství, na kterých působily jednotlivé bratrské sbory. K první skupině patřily takové osobnosti našich dějin v předbělohorském období, jako Karel starší ze Žerotína, Václav Budovec z Budova, Václav Vilém z Roupova nebo Diviš Lacembok Slavata z Chlumu a Košumberka. Ti všichni byli členy Jednoty, představovali světskou politickou a mocenskou oporu církve a po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře skončili buď na popravišti na pražském Staroměstském náměstí, nebo v emigraci.

Dopis Václava Budovce z Budova, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české šlechty v předbělohorském období. Během staroměstské exekuce 27 představitelů stavovského povstání  proti Habsburkům byl popraven jako druhý v pořadí.
Dopis Václava Budovce z Budova, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české šlechty v předbělohorském období. Během staroměstské exekuce 27 představitelů stavovského povstání proti Habsburkům byl popraven jako druhý v pořadí.
Dopis Václava B...
Dopis Václava Budovce z Budova, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české šlechty v předbělohorském období. Během staroměstské exekuce 27 představitelů stavovského povstání  proti Habsburkům byl popraven jako druhý v pořadí.
Dopis Václava Viléma z Roupova, jednoho z předních vůdců stavovské opozice. Jako stoupenec Fridricha Falckého prosazoval jeho volbu českým králem a v době jeho krátké vlády byl nejvyšším kancléřem. Po bitvě na Bílé hoře z Čech uprchl.
Dopis Václava Viléma z Roupova, jednoho z předních vůdců stavovské opozice. Jako stoupenec Fridricha Falckého prosazoval jeho volbu českým králem a v době jeho krátké vlády byl nejvyšším kancléřem. Po bitvě na Bílé hoře z Čech uprchl.
Dopis Václava V...
Dopis Václava Viléma z Roupova, jednoho z předních vůdců stavovské opozice. Jako stoupenec Fridricha Falckého prosazoval jeho volbu českým králem a v době jeho krátké vlády byl nejvyšším kancléřem. Po bitvě na Bílé hoře z Čech uprchl.
Dopis Jiřího Sadovského ze Sloupna, hejtmana hradeckého kraje. Na svém sídle v Bílé Třemešné u Dvora Králové po jistou dobu skrýval Jana Amose Komenského a spolu s ním odešel v roce 1628 do exilu.
Dopis Jiřího Sadovského ze Sloupna, hejtmana hradeckého kraje. Na svém sídle v Bílé Třemešné u Dvora Králové po jistou dobu skrýval Jana Amose Komenského a spolu s ním odešel v roce 1628 do exilu.
Dopis Jiřího Sa...
Dopis Jiřího Sadovského ze Sloupna, hejtmana hradeckého kraje. Na svém sídle v Bílé Třemešné u Dvora Králové po jistou dobu skrýval Jana Amose Komenského a spolu s ním odešel v roce 1628 do exilu.
List Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka. V roce 1621 měl být rovněž popraven, ale byl omilostněn díky přímluvám příbuzných i kvůli svému zdravotnímu stavu. Majetek mu však byl zkonfiskován.
List Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka. V roce 1621 měl být rovněž popraven, ale byl omilostněn díky přímluvám příbuzných i kvůli svému zdravotnímu stavu. Majetek mu však byl zkonfiskován.
List Diviše Sla...
List Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka. V roce 1621 měl být rovněž popraven, ale byl omilostněn díky přímluvám příbuzných i kvůli svému zdravotnímu stavu. Majetek mu však byl zkonfiskován.
List Karla staršího ze Žerotína, mimořádné osobnosti předbělohorského období, nejvýznamnějšího předáka moravských stavů a hlavního světského představitele Jednoty bratrské na Moravě.
List Karla staršího ze Žerotína, mimořádné osobnosti předbělohorského období, nejvýznamnějšího předáka moravských stavů a hlavního světského představitele Jednoty bratrské na Moravě.
List Karla star...
List Karla staršího ze Žerotína, mimořádné osobnosti předbělohorského období, nejvýznamnějšího předáka moravských stavů a hlavního světského představitele Jednoty bratrské na Moravě.
Dopis Jindřicha Otty z Losu, aktivního člena stavovské opozice rytířského stavu českobratrského vyznání, majitele statku Komárov na Berounsku. I on byl spolu s dalšími přestaviteli stavovského povstání popraven.
Dopis Jindřicha Otty z Losu, aktivního člena stavovské opozice rytířského stavu českobratrského vyznání, majitele statku Komárov na Berounsku. I on byl spolu s dalšími přestaviteli stavovského povstání popraven.
Dopis Jindřicha...
Dopis Jindřicha Otty z Losu, aktivního člena stavovské opozice rytířského stavu českobratrského vyznání, majitele statku Komárov na Berounsku. I on byl spolu s dalšími přestaviteli stavovského povstání popraven.

www.VivaBoty.Eu - Krsn a luxusn boty www.VivaBoty.Eu - Znakov obuv www.VivaBoty.Eu - Znakov boty www.VivaBoty.Eu - Stylov boty www.VivaBoty.Eu - Elegantn boty www.VivaBoty.Eu - Elegantn obuv www.VivaBoty.Eu - Dmsk boty