× Tento web nepouziva cookies.
Archiv Matoue Konenho

Nález

V srpnu roku 2006 byly v Mladé Boleslavi při rekonstrukci budovy bývalého bratrského areálu Na Karmeli objeveny dvě truhličky naplněné písemnostmi. Dopisy, rejstříky, koncepty a další dokumenty byly archivem Matouše Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Uschovány (mělce pod podlahou v zásypu klenby) byly v průběhu léta či podzimu roku 1620.

Na šest set různých dokumentů tvořících archiv seniora Konečného má zcela mimořádný význam nejen pro zkoumání dějin Jednoty bratrské, ale i pro poznání historie předbělohorských Čech. Objevené dokumenty zásadním způsobem rozšiřují naše vědomosti o životě Jednoty bratrské, o její roli v předbělohorské společnosti i o celých náboženských dějinách Čech a Moravy v období mezi Rudolfovým Majestátem a Bílou horou. Nález je unikátem v rámci celé republiky, snad nikdy se nestalo, aby byl objeven tak rozsáhlý soubor dokumentů ukrytý čtyři sta let.

Celý soubor je uložen a zpřístupněn badatelům v Muzeu Mladoboleslavska.

První část archivu Matouše Konečného, a to korespondence správců sborů, již byla vydána knižně. Publikace má název "Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618". Připravil ji Jiří Just, vydalo nakladatelství Scriptorium v roce 2011.

Jedna ze dvou truhlicek biskupa Matouse Konecneho.
Jedna ze dvou truhlicek biskupa Matouse Konecneho.
Jedna ze dvou t...
Jedna ze dvou truhlicek biskupa Matouse Konecneho.
Bývalý českobratrský areál Na Karmeli.
Bývalý českobratrský areál Na Karmeli.
Bývalý českobra...
Bývalý českobratrský areál Na Karmeli.
Jedna z truhliček s uloženými písemnostmi vyfotografovaná při předání do Muzea Mladoboleslavska.
Jedna z truhliček s uloženými písemnostmi vyfotografovaná při předání do Muzea Mladoboleslavska.
Jedna z truhlič...
Jedna z truhliček s uloženými písemnostmi vyfotografovaná při předání do Muzea Mladoboleslavska.
Několik z mnoha dopisů zaslaných biskupu  Konečnému.
Několik z mnoha dopisů zaslaných biskupu Konečnému.
Několik z mnoha...
Několik z mnoha dopisů zaslaných biskupu  Konečnému.
Adresa na jednom z dopisů – „Mému zvláště milému otci v Kristu Pánu, B. Matoušovi Konečnému, staršímu v Jednotě k dodání“.
Adresa na jednom z dopisů – „Mému zvláště milému otci v Kristu Pánu, B. Matoušovi Konečnému, staršímu v Jednotě k dodání“.
Adresa na jedno...
Adresa na jednom z dopisů – „Mému zvláště milému otci v Kristu Pánu, B. Matoušovi Konečnému, staršímu v Jednotě k dodání“.
Pečeť biskupa Jiřího Erasta.
Pečeť biskupa Jiřího Erasta.
Pečeť biskupa J...
Pečeť biskupa Jiřího Erasta.
„Registra bratří a sester sboru rychnovského obnovená k Vánocím k létu Páně nastávajícímu 1608.
„Registra bratří a sester sboru rychnovského obnovená k Vánocím k létu Páně nastávajícímu 1608.
„Registra bratř...
„Registra bratří a sester sboru rychnovského obnovená k Vánocím k létu Páně nastávajícímu 1608.
Dopis mladoboleslavského utrakvistického kněze Tobiáše Bělského Matouši Konečnému.
Dopis mladoboleslavského utrakvistického kněze Tobiáše Bělského Matouši Konečnému.
Dopis mladobole...
Dopis mladoboleslavského utrakvistického kněze Tobiáše Bělského Matouši Konečnému.

www.VivaBoty.Eu - Krsn a luxusn boty www.VivaBoty.Eu - Znakov obuv www.VivaBoty.Eu - Znakov boty www.VivaBoty.Eu - Stylov boty www.VivaBoty.Eu - Elegantn boty www.VivaBoty.Eu - Elegantn obuv www.VivaBoty.Eu - Dmsk boty